Sprendimai

Konsultuojame vienu smulkiu klausimu. Arba – išsprendžiame viską.
Optimalų pastatų inžinerinių sistemų projektavimo, montavimo ir projekto valdymo paslaugų paketą pasiūlysime pagal jūsų unikalius poreikius.
Kad ir kur bestatytumėte – pačiame miesto centre ar miške.

Vidaus inžinerinės sistemos

Šildymas

 • Šilumos punktai, dujinės, geoterminės katilinės, šilumos siurbliai
 • Radiatorinės, grindinio šildymo sistemos
 • Elektrinės, vandeninės oro užuolaidos, šildytuvai
 • Vėdinimo kamerų šildymo kaloriferių aprišimo mazgai

Vėsinimas

 • Vandeninės, freoninės sistemos
 • Šilumos siurbliai oras-oras, oras-vanduo, vanduo-oras, vanduo-vanduo
 • Šaldymo mašinos, VRV, VRF sistemos, tiksli kontrolė
 • Šalčio sijos, split, multi split sistemos

Vėdinimas

 • Butų, biurų, prekybos, gamybos paskirties patalpų rekuperacija
 • Patalpų šildymas, vėsinimas vėdinant
 • Dūmų, CO2 šalinimo, viršslėgio sistemos
 • Skardiniai, nerūdijančio plieno, polipropileno, pūsto polietileno, tekstiliniai ortakiai

Vandentiekis

 • Slėgio kėlimo stotelės, vandens apskaitos mazgai, PPR, PEX, daugiasluoksniai, nerūdijančio, cinkuoto plieno vamzdynai
 • Šakotinės, kolektorinės sistemos
 • Sanitarinių prietaisų montavimas

Priešgaisrinis vandentiekis

 • Sausos, šlapios, juodo metalo, presuojamo plieno, koplinginės sistemos
 • Gesinimo stotys, sprinkleriai, gesinimo čiaupai, gesinimo mašinų pajungimo taškai

Buitinės nuotekos

 • Buitinių nuotekų kėlimo stotelės
 • Savitakinės, slėginės sistemos
 • Sanitarinių prietaisų montavimas
 • PVC, PP, betriukšmiai vamzdynai

Lietaus nuotekos

 • Savitakinės, vakuuminės, slėginės sistemos
 • Latakai, trapai, įlajos

Automatika

 • Silpnos srovės
 • Vėdinimo įranga
 • Vėsinimo įranga
 • Šilumos punktai, katilinės
 • Komunalinių patarnavimų apskaita
 • Gaisro gesinimo stotys
 • Nuotekų kėlimo stotys

Lauko inžinerinės sistemos

Šilumos tiekimas

 • Įvadai į pastatus
 • Šilumos tinklų iškėlimas, renovacija, rekonstrukcija
 • Pereinamų, nepereinamų kolektorių statyba

Vandentiekis

 • Ketiniai, PE vamzdžiai
 • Montavimas atviru, uždaru būdu, renovacija
 • G/B šulinių montavimas, monolitinių kamerų statyba
 • Priešgaisriniai rezervuarai, hidrantai

Lietaus nuotekos

 • Išvadai iš pastatų, G/B šulinių montavimas, prijungimas prie miesto tinklų
 • Montavimas atviru, uždaru būdu, renovacija
 • Debito reguliavimo talpų, infiltracinių laukų montavimas

Buitinės nuotekos

 • Išvadai iš pastatų, G/B šulinių montavimas, prijungimas prie miesto tinklų
 • Montavimas atviru, uždaru būdu, renovacija
 • Buitinių nuotekų siurblinės su automatika
 • Vietinių valymo įrenginių montavimas ir paleidimas
ENERGOKOMPLEKTAS  SPRENDIMAI

Taip pat žiūrėkite

Projektai