Šildymas ir vėdinimas

Šildymas

• vienvamzdės sistemos;
• dvivamzdės sistemos;
• trivamzdės sistemos (reversinio grįžimo);
• grindų šildymo sistemos;
• orinio šildymo sistemos;
• elektrinio šildymo sistemos;
• šilumogrąža;

Vėdinimas

• padavimo ir ištraukimo sistemos;
• ortakių ir fasoninių dalių gamyba;
• rekuperacinės sistemos;
• recirkuliacinės sistemos;

Kondicionavimo sistemos

• vėsinimas;
• šaldymas;
• freono sistemos;
• vandens ir glikolio sistemos;
• vėsinamos lubos, sienos, grindys;